Tillsammans frammåt

Välkommen till Finlands Kolorektalcancerförenings hemsidor.

Varje år lider 3,000 Finska meborgare av kolorektal cancer.


I början av 50-talet botade man bara en femtedel av alla patienter.
Idag tack vare diganostik och utvecklade läkarvård botas över 60 procent av alla patienter.

Om Colores


Colores – Finlands Kolorektalcancerförening grundades våren 2007. Colores har som uppgift att stödapatienterna och deras närstående samt tillhandahålla information om sjukdomen. Vi har ca 20 000 kolorektalcancerpatienter i Finland och cirka  3000 nya fall konstateras varje år. Man förutser att antalet patienter kommer att öka under de kommande åren. Tack vare nya progressiva vårdmetoder tillfrisknar en stor del av kolorektalcancerpatienterna. Då sjukdomen blir kronisk ökar också patienternas och deras närståendes behov av stöd.

På nationell nivå samarbetar Colores med andra hälsoorganisationer. För att uppfylla sitt ändamål tillhandahåller Colores information och utbildning, ordnar olika evenemang samt uppföljer och främjar förebyggande av kolorektal cancer och relaterad forskning och tillhandahåller aktuell information. Vid behov tar Colores initiativ med avsikt att förbättra kolorektalcancerpatienternas situation och öka mängden av tillgänglig information om sjukdomen samt ger utlåtanden. Förutom patientmedlemmar har Colores styrelse landets ledande cancerspecialister som medlemmar.

Colores är en medlem om Cancerföreningen i Finland rf. Colores samarbetar också med andra kolorektalcancerföreningar i Europa, till exempel med EuropaColon.

Stöd vår verksamhet


Colores främjar för att sprida kunskap om kolorektal cancer. Genom att stöda vår organisation du hjälpa patienter med cancern samt deras familjer.

Vi tackar sammarbetspartnerna för stödet


Bli medlem
Partnern
Stöd vår verksamhet

Colores

  • Tfn: 010 4222 540
  • Adress: Utterhällsstranden 2, 00180 Helsinki
  • E-mail: info@colores.fi