Finnish Colorectal Cancer Association

Information about colorectal cancer, support for patients and their loved ones

Colorectal cancer is the second most common cancer for both men and women.

In the early 1950’s only a fifth of patients suffering from colorectal cancer survived. Thanks to diagnostics and modern treatments, today over 60 percent of all patients can be cured.

Symptoms

Common symptoms of colorectal cancer include various abdominal disorders such as abdominal pain, constipation, variable diarrhea and difficulty defecating. The patient may also have a need to defecate, mucus and scanty stools, or abdominal swelling and cramping.

Read more

Support

Our peer support is intended for patients with colorectal cancer and their loved ones, and is always open and free to everyone. The aim is to provide support for patients with colorectal cancer and their loved ones at all stages of their illness and to create safe spaces for sharing experiences.

Read more

Ajankohtaista

Uusien vertaistukihenkilöiden koulutus 28.-29.1.2023
Coloresin vertaistukitoimintaa pyörittävät aktiiviset vapaaehtoiset, jotka ovat itse sairastaneet suolistosyövän, ovat sairastavan läheisiä tai heillä on Lynchin syndrooma. Koulutamme uusia vapaaehtoisia tammikuussa Helsingissä  Koulutus järjestetään...
Lue lisää ›
Joulukampanja -lahjoita hyvään
Lähetätko joulukortteja - entä jos lahjottaisit? Lähettääkö kukaan enää joulukortteja? Yhä harvempi. Miksi? Kyllähän se joulukortin hyvän Joulun ja onnellisen Uuden Vuoden toivotus, se lämmöllä...
Lue lisää ›
Raportti Colores ry:n elämänlaatukyselyn tuloksista
Suolistosyöpään sairastuminen vaikuttaa hyvin moneen elämän osa-alueeseen ja vain harvoin elämä palaa täysin entiselleen syöpädiagnoosin jälkeen. Pystyäksemme kehittämään palveluitamme ja voidaksemme auttaa suolistosyöpäpotilaita elämään mahdollisimman...
Lue lisää ›
Colores ry:n lausunto biosimilaarien apteekkivaihdosta ja sisällytyksestä viitehintajärjestelmään
Colores- Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry sai lausuntopyynnön Sosiaali -ja terveysmininisteriöltä ja on antanut lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain ja sairasvakuutuslain muuttamisesta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan...
Lue lisää ›

We thank our partners for their support