Finlands Tarmcancerförening rf

Information om tarmncancer och uppgift att stödapatienterna och deras närstående

Varje år lider 3,500 Finska meborgare av tarmcancer.

I början av 50-talet botade man bara en femtedel av alla patienter. Idag tack vare diganostik och utvecklade läkarvård botas över 60 procent av alla patienter.

Stöd

Kamratstöd är ett stöd med låg tröskel som baserar sig på att dela  likartade erfarenheter med en annan person. Kamratstödet ger perspektiv och hjälper att hitta krafter då man insjuknat. Det grundar sig på jämlikhet och ömsesidig förståelse och kan ske ansikte mot ansikte, per telefon eller över nätet.

Stöd

Symptom

Allmänna symptom på tarmcancer är olika funktionsstörningar såsom magont, förstoppning, växelvis diarré och svårighett at tömma tarmen. Patienten kan även ha trängande avföringsbehov, slemmig och kanpp avföring eller magsvullnad och -kramp.

Läs mer

Ajankohtaista

Kynttiläilta 25.9.2021
Syksyn hämärän saapuessa sytytämme yhdessä kynttilän suolistosyöpäpotilaiden kunniaksi ja vietämme hetken muistellen heitä, joita suolistosyöpä on koskettanut. Tapahtuma on avoin kaikille: voit ottaa osaa nykyisenä...
Lue lisää ›
KELA järjestää ruuansulatuskanavan syöpää sairastavien parikurssin marraskuussa 2021
Kurssi järjestetään Meri-Karinan palvelu- ja toimintakeskuksessa, Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen tiloissa, Seiskarinkatu 35, 20900 TURKU. Kurssin kohderyhmä on ruansulatuskanavan syöpään sairastuneet työelämässä olevat, sinne palaavat, kuntoutustuella olevat,...
Lue lisää ›
Tanssi-liiketerapiaprojektin päätösseminaari
Colores- Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry oli yksi niistä Syöpäjärjestöjen jäsenjärjestöistä, joka osallistui Tanssi-liiketerapiaprojektiin 2019-2021, jonka tavoitteena oli kehitettää syöpään sairastuneen kuntoutumista tukeva tanssi-liiketerapiaan perustuva ryhmämuoinen kurssi....
Lue lisää ›
Osallistu syöpäpotilaan läheisen Teams-online-ryhmäkeskustelun kehittämiseen
Turun ammattikorkeakoulussa opiskeleva Jenni Hukkanen  tekee pilotti-hanketta Turun ammattikorkeakoulussa toimivalle Sun hyvä elämä -klinikalle. Kehittämishankkeen tavoitteena on online-ryhmäkeskustelumalli, joka tavoitteena edistää syöpäpotilaiden läheisten ja omaisten...
Lue lisää ›

Vi tackar våra partners för deras stöd