Finlands Tarmcancerförening rf

Information om tarmncancer och uppgift att stödapatienterna och deras närstående

Varje år lider 3,500 Finska meborgare av tarmcancer.

I början av 50-talet botade man bara en femtedel av alla patienter. Idag tack vare diganostik och utvecklade läkarvård botas över 60 procent av alla patienter.

Stöd

Kamratstöd är ett stöd med låg tröskel som baserar sig på att dela  likartade erfarenheter med en annan person. Kamratstödet ger perspektiv och hjälper att hitta krafter då man insjuknat. Det grundar sig på jämlikhet och ömsesidig förståelse och kan ske ansikte mot ansikte, per telefon eller över nätet.

Stöd

Symptom

Allmänna symptom på tarmcancer är olika funktionsstörningar såsom magont, förstoppning, växelvis diarré och svårighett at tömma tarmen. Patienten kan även ha trängande avföringsbehov, slemmig och kanpp avföring eller magsvullnad och -kramp.

Läs mer

Ajankohtaista

Colores- Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry etsii neuvontahoitajaa
Colores- Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry on vuonna 2007 perustettu valtakunnallinen potilasyhdistys, Suomen Syöpäyhdistyksen ja Digestive Cancers Europen jäsen. Etsimme neuvontahoitajaa pieneen, suurella sydämellä töitä tekevään työyhteisöömme....
Lue lisää ›
Esite: Minulla on etäpesäkkeinen kolorektaali -eli suolistosyöpä: mitä se tarkoittaa?
Oheisesta potilasesitteestä löydät tietoa etäpesäkkeisestä suolistosyövästä, RAS - ja BRAF-mutaatioista.  Tästä pääset esitteen sähköiseen versioon: Minulla on etäpesäkkeinen suolistosyöpä -mitä se tarkoittaa? In english: I...
Lue lisää ›
Solunsalpaajien aiheuttama neuropatia SAN
Tämä on ensimmäinen suomenkielinen solunsalpaajien aiheuttamaa neuropatiaa käsittelevä opas.  Opas on tehty yhteistyössä. Me potilasjärjestö Coloresissa olemme kutsuneet oppaan tekoon mukaan muun muassa eri alojen...
Lue lisää ›
Oikeanlaisella apuvälineellä on suuri merkitys elämänlaatuun ja toimintakykyyn
Tampereella pidettiin maaliskuussa neljän potilasyhdistyksen järjestämä tilaisuus teemalla”omahoidossa käytettävien hoitotarvikkeiden merkitys käyttäjilleen ja yhteiskuntataloudelle”. Tilaisuudessa kohtasivat niin asiantuntijat, ammattilaiset, hoitohenkilöstö kuin hoitotarvikkeiden käyttäjät.  Tilaisuudessa etsittiin...
Lue lisää ›

Vi tackar våra partners för deras stöd