Finlands Tarmcancerförening rf

Information om tarmncancer och uppgift att stödapatienterna och deras närstående

Varje år lider 3,500 Finska meborgare av tarmcancer.

I början av 50-talet botade man bara en femtedel av alla patienter. Idag tack vare diganostik och utvecklade läkarvård botas över 60 procent av alla patienter.

Stöd

Kamratstöd är ett stöd med låg tröskel som baserar sig på att dela  likartade erfarenheter med en annan person. Kamratstödet ger perspektiv och hjälper att hitta krafter då man insjuknat. Det grundar sig på jämlikhet och ömsesidig förståelse och kan ske ansikte mot ansikte, per telefon eller över nätet.

Stöd

Symptom

Allmänna symptom på tarmcancer är olika funktionsstörningar såsom magont, förstoppning, växelvis diarré och svårighett at tömma tarmen. Patienten kan även ha trängande avföringsbehov, slemmig och kanpp avföring eller magsvullnad och -kramp.

Läs mer

Ajankohtaista

Vertaistukitapaaminen Lynchin syndrooman kantajille
Tervetuloa tapaamaan muita Lynchin syndrooman kantajia! Etä-vertaistukitapaamisessa kokoonnutaan virtuaalisesti yhteen Zoomin välityksellä ja keskustellaan elämästä Lynchin syndrooman kanssa. Tapaaminen on avoin Lynchin syndrooman kantajille ja...
Lue lisää ›
Kohtaamispaikka suolistosyöpään sairastuneen läheisille
Digestive Cancers Europe (DiCE) on julkaissut suomenkielisen verkkosivuston suolistosyöpään sairastuneen läheisille. DiCE on eurooppalainen ruuansulatuskanavan syöpäyhdistyksiä kokoava kattojärjestö, jonka jäsen myös Colores ry on. Uusien...
Lue lisää ›
Uudistettu Suolistosyöpäpotilaan opas
Coloresin tuottamassa Suolistosyöpäpotilaan oppaassa kerrotaan kattavasti perustiedot suolistosyövän oireista, diagnosoinnista, hoitomuodoista sekä potilaan psyykkisestä jaksamisesta, tuesta ja ravitsemuksesta. Suolistosyöpää sairastaville ja heidän läheisilleen suunnattu Suolistosyöpäpotilaan...
Lue lisää ›
Colores ry pitää äärimmäisen tärkeänä, että suolistosyöpäseulonnasta tulee osa valtakunnallista seulontaohjelmaa
Sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelee suolistosyövän seulonnan alkavan valtakunnallisesti 1.1.2022. Ministeriö pyysi Colores – Suomen Suolistoyhdistys ry:ltä lausuntoa asiaan liittyen. Mielestämme on äärimmäisen tärkeää, että suolistosyövän...
Lue lisää ›

Vi tackar våra partners för deras stöd