Lahjoita

Etusivu Lahjoita

Tue Coloresin toimintaa


Colores toimii suolistosyöpäpotilaiden yhdyssiteenä ja etujärjestönä sekä edistää suolistosyöpään liittyvän tiedon jakamista. Lahjoittamalla tuet Coloresin toimintaa suolistosyöpää sairastavien henkilöiden sekä heidän läheistensä hyväksi.

Yksityishenkilönä voit lahjoittaa varoja Coloresin käyttöön yksityislahjoituksen tai testamenttilahjoituksen avulla. Varojen käyttökohteena voi olla yhdistyksen toiminta kokonaisuudessaan, jolloin varat ohjataan niitä eniten tarvitsevaan kohteeseen, tai lahjoittajana voit myös määritellä lahjoituksen käyttökohteeksi Coloresin toiminnan tietyn osa-alueen esimerkiksi vertaistukitoiminnan.

Yrityslahjoituksen avulla yritys voi vastaavasti lahjoittaa haluamansa summan Coloresin toimintaan.

Lisätietoja eri lahjoitusvaihtoehdoista saat toimistoltamme.

Rahankeräystili:

NDEAFIHH, FI29 1745 3000 1571 58

Luvan numero: RA/2017/1215

Yksityislahjoitus

Tukemalla Coloresia annat avun jollekin 3000 perheestä, joita suolistosyöpä koskettaa vuosittain sekä edistät tiedon levittämistä suolistosyövästä ja sen ehkäisystä. Halutessasi, voit ohjata varat käytettäväksi jonkin Coloresin toiminnan osa-alueen hyväksi.

Halutessasi tukea toimintaamme ota yhteyttä Coloresin toimistoon, Puh: 010 4222 540 tai sähköpostitse info@colores.fi.

Yrityslahjoitus

Suolistosyöpä on sairaus, joka koskettaa 3000 uutta perhettä vuosittain. Colores pyrkii tukemaan suolistosyöpää sairastavia henkilöitä sekä heidän läheisiään sairauden eri vaiheissa. Tässä työssä sekä yritysten että yksityishenkilöiden tuki on edellytys toiminnan jatkumiselle.

Halutessasi tukea toimintaamme ota yhteyttä Coloresin toimistoon, Puh: 010 4222 540 tai sähköpostitse info@colores.fi.

Testamenttilahjoitus

Laatimalla testamentin annat jälkipolville ohjeen, miten haluat omaisuutesi käytettävän. Testamentilla voit vielä poismenosi jälkeen toteuttaa tahtoasi ja korostaa tärkeäksi katsomiasi arvoja.

Colores on yleishyödyllisenä järjestönä vapautettu perintöverosta. Näin ollen testamentatut varat käytetään kokonaisuudessaan siihen, missä niitä eniten tarvitaan. Mikäli haluat tukea Coloresin toimintaa testamenttilahjoituksella, voit myös halutessasi suunnata varat käytettäväksi jonkin tietyn toimenkuvaamme kuuluvan osa-alueen hyväksi.

Jos olet kiinnostunut testamenttilahjoituksesta, ota yhteyttä toiminnanjohtaja Jenni Tammiseen jenni.tamminen@colores.fi tai puhelimitse 050-3776770.

TESTAMENTTI

Testamentti on asiakirja, jonka tarpeellisuus itselleen tulisi jokaisen ihmisen elämäntilanteesta, iästä ja perhesuhteista riippumatta selvittää. 

Testamenttiin kohdistuu useita laista johtuvia muotovaatimuksia. Asiantuntija ei koskaan suosittele tulostamaan testamenttipohjaa internetin keskustelupalstalta tai kopioimaan ystävän testamenttia itselleen sopivaksi. Testamentin sisältö on yhtä merkityksellinen kuin sen muotovaatimusten täyttyminen. 

Testamenttia tulee säilyttää erityisen huolellisesti, usein testamenttia säilytetään esimerkiksi pankin tallelokerossa. Testamentin voi sen tekijä peruuttaa tuhoamalla alkuperäisen kappaleen (tai kappaleet, mikäli näitä useita) eikä testamenttia ole tämän hetken lainsäädännön mukaan peruutettava kirjallisesti.  Suositeltavaa on testamenttia peruutettaessa sekä tuhota alkuperäinen kappale (kappaleet) että tehdä kirjallinen peruutus. Tällöin vältytään testamentintekijän kuoleman jälkeen testamentin etsimiseltä ja sen aiheuttamalta päänvaivalta, mikäli täyttä varmuutta testamentin kohtalosta ei ole. Mikäli halutaan laatia uusi testamentti, voi myös siinä määrätä sen kumoavan aiemmat tekijän testamentit. 

Lakimääräistä perimystä voi muuttaa vain tekemällä testamentin. Testamentilla voi ohittaa lakimääräiset perilliset, poikkeuksena se, että lakiosaperillisellä eli rintaperillisellä on oikeus vaatia lakiosaansa testamentista riippumatta. Lakiosa on puolet hänelle muutoin tulevasta perintöosuudesta. Rintaperillinen on perinnönjättäjän lapsi tai lapsen sijaantuloperillinen.

Testamentin voi tehdä luonnollisen henkilön eli jonkun ihmisen hyväksi tai esimerkiksi yhtiön, yhdistyksen tai säätiön hyväksi. Myös Colores voi yhdistyksenä olla testamentinsaaja ja testamentin tekijä voi halutessaan vielä lisäksi määrätä esimerkiksi varojen kohdentamisesta yhdistyksen sisällä tiettyyn toimintaan. 

Testamentinsaajia voi olla useita ja määräykset heidän osaltaan voivat vaihdella. Testamentille ei siis ole olemassa perusmuotoista sisältöä. Testamentti on muutettavissa elämäntilanteen ja omien toiveiden mukaisesti, jos testamentintekijä henkisesti vielä kykenee siihen. Kuitenkin kaikenlaiset muutokset ja lisäykset testamenttiin on tehtävä muotomääräyksiä noudattaen.

Testamentin olemassaolosta kannattaa mahdollisuuksien mukaan keskustella läheisten ihmisten kanssa. Usein helpottaa asioiden hoitamista testamentintekijän kuoleman jälkeen, että testamentti ei tule kenellekään yllätyksenä esimerkiksi perunkirjoitustilaisuudessa. Toki mitään velvoitetta testamentintekijällä ei ole ennen kuolemaansa testamenttinsa sisältöä kenellekään paljastaa. Testamentin todistajienkaan ei tarvitse tietää testamentin sisältöä sitä todistaessaan - heidän tulee kuitenkin tietää, että todistamassaan asiakirjassa kyseessä on testamentti. Sikäli itse todistuslausumaan todistajien tulee perehtyä, jotta he tietävät mitä he allekirjoituksellaan vahvistavat.

Testamentteja on lukuisia erilaisia. Vuosia sitten eräässä yleisötilaisuudessa minulta kysyttiin ”onko se hallintaoikeustestamentti vielä suosittu?”. Voisin todeta, että mikäli testamenttia lähdetään laatimaan ”trendien” pohjalta, ollaan menossa pahasti metsään. Tällöin testamentin laatimisessa on jätetty huomioimatta testamentin tärkein elementti eli juuri kyseessä olevan testamentin tekijän viimeinen tahto. Huolellinen testamentin laatija selvittää testamentin tekijän toiveet ja elämäntilanteen, auttaa häntä ymmärtämään testamentin verotukselliset sekä muut mahdolliset seuraamukset ja esittelee erilaisia vaihtoehtoja. Testamentintekijä - ja vain hän - päättää testamentin sisällöstä. 

Usein testamentti mielletään asiakirjaksi, jolla omaisuus siirtyy täydellä omistusoikeudella testamentintekijän jälkeen tietyllä taholle/tahoille. Omistusoikeustestamentti ei kuitenkaan suinkaan ole ainoa vaihtoehto, vaan testamentilla omaisuutta voi määrätä esimerkiksi rajoitetulla omistusoikeudella, hallintaoikeudella tai käyttöoikeudella. 

Testamentilla voi myös esimerkiksi sulkea pois testamentinsaajan aviopuolison avio-oikeuden testamentilla saatuun omaisuuteen tai määrätä edunvalvojasta testamentilla saadun omaisuuden osalta. Jälkimmäisellä tarkoitetaan tilanteita, joissa testamentinsaajan lakimääräisen edunvalvojan ei haluta syystä tai toisesta pitävän huolta testamentinsaajalle testamentilla tulevasta omaisuudesta. 

Hanna Rahikka

Varatuomari

12.4.2016

……………………………………………………………………………..

Teksti pohjautuu tämän hetkiseen lainsäädäntöön. Tekstin on tarkoitus toimia ajatustenherättäjänä eikä tässä tekstissä kerrottu ole sovellettavissa yksittäiseen tilanteeseen. Ota aina yhteyttä juridiikan ammattilaiseen, mikäli et ole ehdottoman varma tekemiesi asiakirjojen sisällöstä ja niiden muotovaatimusten täyttymisestä.  Lähtökohtaisesti testamentti on asiakirja, joka kannattaa tehdä ammattilaisen avulla (hinta-arvio 200 – 500€).

Kiitämme yhteistyökumppaneitamme tuesta


Liity mukaan
Yhteistyökumppanit
Tue toimintaamme

Colores